Privacy Statement

Dit is het privacy statement van ViTaLo Voetreflexologie, gevestigd te 3823 VK Amersfoort, aan De Baander 70 (hierna: ViTaLo), www.vitalo-voetreflexologie.nl

Toepasselijkheid

Dit privacy statement is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, bijvoorbeeld via het contactformulier die u invult op onze website. Wij hechten een groot belang aan de privacy van onze cliënten en betrachten daarom de grootst mogelijke zorgvuldigheid in het behandelen en beschermen van persoonsgegevens.

Wij verwerken data overeenkomstig de voorwaarden die daaraan gesteld worden in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). ViTaLo is de verantwoordelijke in de zin van de AVG ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens.

Dit houdt in dat alleen wij bepalen welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en op welke manier. Wij zijner verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt in de overeenstemming met de AVG.

In dit privacy statement leggen wij uit welke gegevens wij verwerken en voor welke doeleinden ze worden gebruikt.

Bij deelname aan winacties:


Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
(Voor- en) Achternaam
Telefoonnummer
E-mailadres

Bij dossiervorming:

In dit dossier staan de volgende soort gegevens van de Client: naam, adres, leeftijd (leeftijd om
handelingsbekwaamheid te toetsen – gerechtvaardigd belang), geslacht, e-mailadres,
telefoonnummer, medische gegevens, aantekeningen over de (geestelijke) gezondheidstoestand van
de Cliënt, en gegevens over de door de Therapeut uitgevoerde onderzoeken en behandelingen
betreffende de Cliënt en de frequentie waarmee de Cliënt zorg afneemt van de therapeut. In het kort
documenteert de Therapeut elke keer dat de Cliënt zorg afneemt wie welke zorg wanneer afneemt.
De behandelovereenkomst wordt tevens opgenomen in het cliëntendossier. Het is mogelijk dat de
Therapeut, met nadrukkelijke toestemming van de Cliënt, medische gegevens opvraagt bij een
collega zorgverlener of bij een huisarts bijvoorbeeld. Dergelijke gegevens worden tevens opgenomen
in het dossier.